RAMKA GRATIS

Najczęściej kupowane

  • BEZPIECZNE PŁATNOŚCI

Polityka prywatności

Od dnia 25 maja 2018 roku zacznie obowiązuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

W świetle powyższego informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest Best-parts Tomasz Ząbczyk ul. Rzeszowska 8, 36-100 Kolbuszowa, NIP: 8141608860. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul.Rzeszowska 8 , 36-100 Kolbuszowa lub email:biuro@best-parts.pl

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, tj. Tomasz Ząbczyk, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Rzeszowska 8 , 36-100 Kolbuszowa lub email: biuro@best-parts.pl

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Best-parts.pl Tomasz Ząbczyk polegają na oferowaniu i sprzedaży klientom produktów, części, akcesoriów do pojazdów samochodowych w sklepie stacjonarnym oraz internetowym.

5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczania klientom firmy Best-parts Tomasz Ząbczyk ul.Rzeszowska 8, 36-100 Kolbuszowa kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez przedsiębiorstwo produktów, w celu prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa (księgowość) jak również w celach statystycznych.

Przedsiębiorstwo nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie z Państwem. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. produktów mieści się w zakresie działalności gospodarczej firmy Best-parts Tomasz Ząbczyk ul.Rzeszowska 8 , 36-100 Kolbuszowa

6. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie - tj. dostępne na stronach www oraz rejestry urzędowe.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

  • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

  • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,

  • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy: biuro@best-parts.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: Best-parts Tomasz Ząbczyk ul.Rzeszowska 8, 36-100 Kolbuszowa.

Informujemy również, że:

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Administrator Danych Osobowych
Best-Parts Tomasz Ząbczyk
ul. Rzeszowska 8 
36-100 Kolbuszowa


Śledź nas na Facebooku